19 Jun 2015

Rekonstrukcija slijeda naseljavanja na Monte Riccu

Prije nekoliko dana započela je druga sezona arheoloških istraživanja na lokalitetu Monte Ricco kraj Vrsara, koja su dio aktivnosti na znanstvenom projektu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kojeg vodi prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić), a financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt se provodi putem nedavno osnovanog Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika Filozofskog fakulteta pulskoga Sveučilišta.